Tân Hồng Thái Xin Chân Thành Cảm ơn Nguồn tư Liệu Của Bạn  Ngô Thế Bình - Tan Thai Hong sincerely Thank Your resource Ngô Thế Bình

Mời quý vị xem và nghe Slide Show "Paradis canadien" về cảnh đẹp của đất nước Canada ( sưu tầm bởi ông Trần Bảo Hảo ) Invite you to see and hear the slide show "Paradis canadien" about the beauty of Canada (collected by Mr. Tran Bao Hao)

Paradis canadien (tara)1

More PowerPoint presentations from Tuan Tran