Gia Đình Ông - Trần Bảo Hải

                     Ông Kế Trưởng - Trần Bảo Hải & Bà Phí Thị Hương

                             Gia Đình Định Cư Tại Calgary Canada

Một Số Hình Ảnh Của Gia Đình Ông Trần Bảo Hải ( Mr Hai Tran )

1 * Ông Trần Bảo Hải - Sinh Ngày 13 Tháng 07 Năm 1942.- Tuổi Nhâm Ngọ

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Bà Phí Thị Hương - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ........ - Tuổi .............

Tiểu Sử : ................................................................................................

3 * Trần Minh Chiến ( TIM TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

4 * Trần Minh Thắng ( JONH TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

5 * Trần Mỹ Anh ( ANNE TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

6 * Trần Thu Hiền ( EILLEN TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

 

     WEBITE CHUYÊN MỤC    

      TÂN HỒNG THÁI - PAGES          

  Click Vào Lá Cờ Để Chọn Ngôn Ngữ - Click the flag to select a language

 

Album Ảnh TÂN HỒNG THÁI

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

 photo ba net doc chuan_zpsbjbocxcv.gif

Kính Mong Quý Vị Tiếp Tục Bổ Xung & Góp Ý Vào Những Mục Còn Thiếu Sót .Mọi Đóng Góp Xin Phản hồi Trực Tiếp Tại Đây Hoặc Gửi Vào Địa Chỉ Mail Trong Mục Liên Hệ . Xin Trân Thành Cảm Ơn

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới