Trần Thu Hiền - EILLEN TRAN

Trần Thu Hiền - EILLEN TRAN & Jakul

   Baby Megan ( Con Của EILLEN TRAN & Jakul )

 * Trần Thu Hiền ( ELEENTRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

 

Kính Mong Quý Vị Tiếp Tục Bổ Xung & Góp Ý Vào Những Mục Còn Thiếu Sót .Mọi Đóng Góp Xin Phản Hồi Trực Tiếp Tại Đây Hoặc Gửi Vào Địa Chỉ Mail Trong Mục Liên Hệ . Xin Trân Thành Cảm Ơn

cialis for females Spict

Ropyavata | 2020-12-14
Kamagra Long Term Side Effects exitle <a href=https://bansocialism.com/>buy cialis online prescription</a> BoifsBig Purchase Medrol Dose Packs

Bình luận mới

     WEBITE CHUYÊN MỤC    

      TÂN HỒNG THÁI - PAGES          

  Click Vào Lá Cờ Để Chọn Ngôn Ngữ - Click the flag to select a language

 

 photo ba net doc chuan_zpsbjbocxcv.gif

JMT and I shot shot this video spontaneously at Mike and Eileen's wedding in Cuba. JMT was shooting with a detached lens all the way through, doing his lens whacking thing. This was not necessarily by choice, as he forgot his regular lenses in the room. Well he made it work, and along with my shots, we are quite pleased at how this video turned out.

Filmed by: John Minh Tran and Han Siu
Edited by: Han Siu