Gia Đình Ông -Trần Quốc Bản


             Ông Trưởng - Trần Quốc Bản
     Sinh Năm 1933 Mất 19 / 02 Âm Năm 1958

                                    
                            Đỗ Thị Hợi
   

                      Ông Trần Quốc Bản & Bà Đỗ Thị Hợi  - Gia Đình Thường Trú Tại Hà Nội

 

1 * Ông Trần Quốc Bản - Sinh Ngày ....... Tháng ..... Năm 1933 - Tuổi Quý Dậu - Mất 19 / 02 Âm Lịch 1958 

Thứ hai, Ngày 19 Tháng 2 ÂL Năm 1958

Dương lịch: Ngày 7 Tháng 4 Năm 1958
Bát tự: Giờ Giáp Tí, ngày Giáp Dần, tháng ất Mão, năm Mậu Tuất

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Bà Đỗ Thị Hợi - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1936. - Tuổi Ất Hợi

Tiểu Sử : ................................................................................................

               Trần Thị Dung ( Đã Mất )                 

1 *  Trần Thị Nga - Sinh Ngày ....... Tháng ..... Năm ....... - Tuổi ..........

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Trần Quốc Minh  - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1958 - Tuổi Mậu Tuất

Tiểu Sử : ................................................................................................

3 * Trần Thị Loan - Sinh Ngày ...... Tháng ..... Năm ......- Tuổi ...................

Tiểu Sử : ................................................................................................

4 * Trần Quốc Tuấn  - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1968 - Tuổi Mậu Thân

Tiểu Sử : ................................................................................................

5 * Trần Thị Dung  - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1968 - Tuổi ......... ( Đã Mất )

Tiểu Sử : ................................................................................................

Một Số Hình Ảnh Của Gia Đình Ông Trần Quốc Bản ( Ông Trưởng )

Kính Mong Quý Vị Tiếp Tục Bổ Xung & Góp Ý Vào Những Mục Còn Thiếu Sót .Mọi Đóng Góp Xin Phản Hồi Trực Tiếp Tại Đây Hoặc Gửi Vào Địa Chỉ Mail Trong Mục Liên Hệ . Xin Trân Thành Cảm Ơn

Ngày mất của ông Trần Bảo Bản

Sin bao tran | 2017-10-28
Tên chính mà cụ Trần Bảo Như đặt cho ông Bản là TRẦN BẢO BẢN .năm 1968 không phải là năm mất của ông Bản. Nghiên cứu lai.!

Trang Tan Hồng Thái là một trang rất công phu...
Hôm nay tôi mới tình cơ được đọc...Cám ơn cháu Tuấn

Bình luận mới

     WEBITE CHUYÊN MỤC    

      TÂN HỒNG THÁI - PAGES          

  Click Vào Lá Cờ Để Chọn Ngôn Ngữ - Click the flag to select a language

 

 photo ba net doc chuan_zpsbjbocxcv.gif