Quỹ Trái Tim Vàng Tân Hồng Thái - Heart of Gold Fund Tan Hong Thai

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới

MỘT NĂM CÓ 4 NGÀY GIỖ CHÍNH - 1 NGÀY 07 THÁNG GIÊNG GIỖ NHỊ VỊ TỔ CÔ - 2 . NGÀY 22 / 5 GIỖ CỤ CỐ TRẦN BẢO NHƯ - 3 . NGÀY 22 / 12 GIỖ CỤ CỐ LÊ THỊ NGỌC - 4 NGÀY 29 /12 GIỖ CỤ TỔ TRẦN HOA CANH

 

TỪ ĐƯỜNG TRẦN MÔN CHÂN LINH

   Nhị vị bà tổ cô bên nội - CÔ BỔNG - CÔ ĐIỀU

( Sắc Phong QUỲNH HOA CÔNG CHÚA ) - Giỗ  ngày - 07/ 01

  1. Lưỡng đại ông MÃNH TƯỚNG TRẦN MÔN - VẠN PHÁP TỐI ANH LINH

 

BÊN NỘI

  1.  Ông nội: Trần Hoa Canh 29/ 12

  2.  Bà nội: Trần Thị Kim 07/ 05

  3.   Bà trẻ   : Vũ Thị Diệu        05/ 01

  4.   Bố: Trần Bảo Như       22/ 05

  5.   Mẹ: Lê Thị Ngọc           25/ 12

  6.   Mẹ già: Lương Thị Mùi 27/ 02

  7.   Mẹ già: Quan Thị Sưu 13/ 10

8    Bác: Trần Quang Vượng- Vòong

 9.     Bác: Trần Thị Hiệp- Vòong gái

10.Bác: Trần Thị Liên

11.Chú: Trần Bảo Vui 09 /11

12.Chú: Trần Bảo Phu

13.Anh: Trần Quốc Bản 19/ 02

14.Anh: Trần Bảo Hiền

15.Chị: Trần Thị Tú Lan 15/ 12

16.Chị: Trần Thị Thanh Tâm 03/ 05

17.Chị :Phạm Thị Thìn 18/ 09

18.Anh: Trần Tiến Đức ( Anh Tắc)

19.Anh: Trần Văn Tài ( Anh Sồi)

20.Anh: Trần Hoán Minh - Mất Tháng 11

21.Cháu: Trần Thị Dung ( con anh Bản )

 

 

 

 

BÊN NGOẠI

 

1.Ông ngoại: Lê Ngọc  Vinh 15/01

2.Bà Ngoại: Trần Thị Thể 15/06

3.Bà trẻ: Trần Thị Nấm 25/11

4.Bà trẻ: Nguyễn Thị Đào 07/06

5.Mợ :Nguyễn Thị Canh 08/07

6.Bà: Lê Thị Phúc

7.Cậu:Lê Ngọc Vang 15/06

9.Em:Lê Ngọc Dũng ( con cậu Vang ) 05/01

 

 

 

 

 

 

( PHỔ CẬP CỬU HUYỀN THẤT TỔ
ĐẮC SIÊU SINH AN LẠC QUỐC )

 

 

 

 

 

( Người lập - Ông Trần Bảo Thái )

 

 

Họ Ngoại

  Đa Ngôn Ngữ -Tân Hồng Thái
Quý Vị Chọn Ngôn Ngữ Mình Dùng Bằng Cách Chon Lá Cờ Của Mỗi Nước Khi Trở Lại Ngôn Ngữ trước bấm mũi tên bên trái của màn hình phía trên cùng
Multilingual Tân Hồng Thái
You Choose your language by selecting your flag Each Language When Back before pressing the left arrow at the top of the screen